Lezing Ontstaan Wierdenland

Lezing Ontstaan Wierdenland

Wil je meer weten over het ontstaan van wierden en de ontwikkeling van het huidige landschap rond Menterwolde? Kom dan naar de lezing van Egge Knol.

In de vroege 19e eeuw dacht men dat het noorden van Nederland zijn heuvelachtige landschap van nature had. Tot de schep onderzoekend in de grond werd gestoken. Toen werd duidelijk dat deze verhogingen, de zogenaamde wierden of terpen, door mensenhanden waren gemaakt.

Door afgravingen zijn veel wierden verloren gegaan. Tegelijkertijd hebben ze veel vondsten en kennis opgeleverd. De eerste bewoners zijn bijvoorbeeld rond 600 v.Chr. aangekomen in de kweldergebieden in het uiterste noorden van Nederland. Om het steeds weer onderlopen van hun verblijf te voorkomen hoogden ze dit op. Zo zijn de wierden en terpen ontstaan.  

Naast wierden heeft het landschap onder meer ook vorm gekregen door de aanleg van dijken. Dit maakte het wonen in wolden (wouden) en broeken (moerassen) makkelijker, hoewel … ook daar kon water verrassen, met stormvloeden en overstromingen.

Egge Knol

Egge Knol is conservator archeologie, geschiedenis en oude kunst in het Groninger Museum. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende musea. Knol houdt lezingen over uiteenlopende Groningse onderwerpen, zowel over Stad als Ommeland. Regelmaat is hij te zien bij RTV Noord om een voorwerp of schilderij toe te lichten. Knol houdt zijn lezing over het ontstaan van het Wierdenland op uitnodiging van de Historische Kring Menterwolde.

Details

  • Locatie: Dorpshuis De Broeckhof
  • Entree: € 4 voor niet-leden
  • Consumpties voor eigen rekening

Deel deze pagina