Beeld Hengelaar

Beeld Hengelaar

Dit bronzen beeld van een hengelaar werd gemaakt door Gosse Dam (1950). Het werd in 1990 langs het Kieldiep in Kiel-Windeweer geplaatst, mede vanwege de benoeming van Kiel-Windeweer tot beschermd dorpsgebied.

Oorspronkelijk waren Kiel en Windeweer twee losse dorpen. Beide met een ‘één-kanalenstelsel’. Dit betekent dat er een breed kanaal werd gegraven met aan weerszijden kleinere kanalen voor ontwatering en de afvoer van turf. Deze kanalen stonden loodrecht op het grote kanaal met een afstand van zo’n 150 meter er tussen. Op de tussenliggende grond werden huizen gebouwd met de lengterichting loodrecht op het kanaal. Zo ontstonden al snel twee lintdorpen die langzaam naar elkaar toe groeiden tot ze werden samengevoegd. 

De belangrijkste reden om Kiel-Windeweer uit te roepen tot beschermd dorpsgezicht is omdat het veenkoloniale landschapspatroon nog zo herkenbaar is.

Eigenschappen & faciliteiten

Contact

  • Dorpsstraat 64
    9605 PC Kiel-Windeweer
Routebeschrijving starten

In de omgeving

Deel deze pagina